Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 20.05.2023 04:42 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSO
Identifikace ISKO: 1760
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Měření aldehydů a ketonů
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Košetice
ČHMÚ - Košetice
39422 Košetice
Tel.: 565301054
 
E-mail: adela.holubova@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 64 FMA [formaldehyd] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 MVK [metylvinylketon] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 MEK [metyletylketon] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 ACAL [acetaldehyd] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 AKR [akrolein] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 MAAKR [metakrolein] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 PTAL [pentanal] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 PPAL [propanal] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 PPON [propanon] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 GLL [glykoxal] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 MGLL [metylglyoxal] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 HEXL [hexanal] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
1 1 64 BZA [benzaldehyd] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 01.01.1994 31.12.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Norwegian Institute for Air Research

2027 Kjeller
Tel.: +47-638980000
 
E-mail: sverre.solberg@nilu.no
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565301052
 
E-mail: jaroslav.pekarek@chmi.cz