Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: JJIZM
Identifikace ISKO: 505
Lokalita: Jihlava-Znojemská
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě-Centrum hyg.lab., prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567574770
 
E-mail: podatelna@zuova.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna v těsné blízkosti rušné křižovatky (směr Brno a Znojmo), cca 400 m směr Z centrální kotelna na zemní plyn.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1982 31.01.2008
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 31.01.2010
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.2005 01.12.2014
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1982 31.01.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
Tel.: 567 574 781
 
E-mail: frantisek.havel@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
58725 Jihlava
Tel.: 567 574 781
 
E-mail: frantisek.havel@zuova.cz