Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: JJIRM
Identifikace ISKO: 503
Lokalita: Jihlava-Březin.sady
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna v nové bytové zástavbě - sídliště, v areálu mateřské školy, provoz motorových vozidel malý.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.04.1982 15.04.1990
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.04.1982 15.04.1990
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.04.1982 01.06.1990
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
Tel.: 567 574 775
 
E-mail: jindrich.rosecky@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
Tel.: 567 574 775
 
E-mail: tomas.cerny@zuova.cz