Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: JHBSA
Identifikace ISKO: 1200
Lokalita: Havl.Brod-Smetan.nám.
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna cca 100m od řeky, cca 5 metrů nad hladinou. Řeka tvoří dno údolí v němž se rozprostírá město. Asi 100 metrů východně probíhá frekventovaná výpadovka na Pardubice a asi 100 metrů západně průtah městem Brno - Praha. Ve 2.polovině roku 2003 zprovozněn obchvat Praha-Hradec Králové.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 30.11.2012
L1 D1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 30.11.2012
L1 D1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 30.11.2012
L1 D1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 30.11.2012
L1 D1 0 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 28.05.2004
L2 D1 0 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015 03.04.2018
L1 D1 0 PM₁₀ [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2013 31.12.2014
L2 D1 0 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015 03.04.2018
L1 D1 0 PM₁₀ [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2012
L2 D1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015 03.04.2018
L2 D1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015 03.04.2018
L2 D1 60 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015 03.04.2018
L2 D1 60 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015 03.04.2018
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
Tel.: 567 574 775
 
E-mail: jindrich.rosecky@zuova.cz
Laboratoř č. 2 (L2) ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ZÚ-Ostrava, prac. Jihlava
Vrchlického 57
586 01 Jihlava
Tel.: 567 574 775
 
E-mail: jindrich.rosecky@zuova.cz