Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód: HVITP
Identifikace ISKO: 2318
Lokalita: Vítězná
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Putovní měření.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 55 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2019 31.12.2019
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz