Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: HTRMA
Identifikace ISKO: 1504
Lokalita: Trutnov-Mládežnická
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Od 19.5.2011 došlo ke změně přístroje pro měření h a T2m na kombinované čidlo T3313 (Comet systém s.r.o.).
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 10min 01.11.2004 31.12.2012
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 03.08.2015
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 03.08.2015
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 03.08.2015
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 03.08.2015
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 03.08.2015
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 03.08.2015
L1 D1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 03.08.2015
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 03.08.2015
L1 D1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 03.08.2015
L1 D1 74 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2013
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 03.08.2015
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2005 03.08.2015
L1 D1 74 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 03.08.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz