Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: HSERA
Identifikace ISKO: 1111
Lokalita: Šerlich
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Stanice je umístěna 150m od Masarykovy boudy. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Od 10.3.2011došlo ke změně přístroje pro měření h a T2m na kombinované čidlo tepl./vlhkost T 3319 (Comet system s.r.o.).
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.03.2011
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1994 31.12.2004
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 10min 01.01.2004 31.03.2011
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1994 31.12.2004
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1994 31.12.2004
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1994 31.12.2004
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.08.1995 31.12.2004
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1996 31.12.2004
L1 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 09.02.1995 31.12.1995
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2004 31.12.2004
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 24.10.2013
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2004 31.12.2004
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 24.10.2013
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2004 31.12.2004
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 24.10.2013
L1 D1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.1997 07.11.2001
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.11.2001 31.12.2004
L1 D1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 24.10.2013
L1 D1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.1997 07.11.2001
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.11.2001 31.12.2004
L1 D1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.11.2004 24.10.2013
L1 D1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 24.10.2013
L1 D1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 24.10.2013
L1 D1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 24.10.2013
L1 D1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 24.10.2013
L1 D1 40 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.1997 31.12.1998
L1 D1 75 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 45 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1999 31.12.2004
L1 D1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1999 31.12.2004
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.11.1997 31.12.2004
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.12.2004 24.10.2013
L1 D1 75 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 24.10.2013
L1 D1 40 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1999 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz