Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: HNANM
Identifikace ISKO: 992
Lokalita: Náchod-Nad nemoc.
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
OHS-Náchod
Českoskalická 254
54701 Náchod
Tel.: 0441/423240
 
E-mail: ohs-nachod@telecom.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Samostatná budka na okraji obce, měří se 3m nad terénem.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 02.01.1990 31.03.2001
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 02.01.1990 31.03.2001
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Náchod
Denisovo nábř.840
54701 Náchod
Tel.: 0441/423206
 
E-mail: ohs-nachod-lab@telecom.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Náchod
Českoskalická 254
54701 Náchod
Tel.: 0441/423240
 
E-mail: ohs-nachod@telecom.cz