Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: HKRY0
Identifikace ISKO: 1502
Lokalita: Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komárek.chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
U Mn a Cu byla akreditace ukončena k 31.12.2010.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 21.08.2003 31.12.2003
1 1 7 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 7 V [vanad] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2012
1 1 7 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2012
1 1 7 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 7 Fe [železo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2012
1 1 7 Co [kobalt] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2012
1 1 7 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 7 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 7 Zn [zinek] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2012
1 1 7 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 21.08.2003 31.12.2003
1 1 7 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 7 Se [selen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 31.12.2012
1 1 7 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 21.08.2003 31.12.2003
1 1 7 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 7 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/4d 21.08.2003 31.12.2003
1 1 7 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz