Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: HJAGT
Identifikace ISKO: 614
Lokalita: Jičín-Agro
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v SPM
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
OHS-Jičín
Bolzanova 36
50615 Jičín
Tel.: 0433/532688
 
E-mail: ohs@ohsjicin.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Areál školky Agrozetu. 5m od budovy, v zelené zástavbě trávy a vysokých topolů. Od komunikace vzdálena cca 150-200m, velký podnik vzdálen asi 300 400m. Z druhé strany je bytová zástavba a autobusové nádraží (500m).
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Al [hliník] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 31.03.1999
1 1 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 31.03.1999
1 1 0 Mn [mangan] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1998 31.03.1999
1 1 0 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 31.03.1999
1 1 0 Cu [měd] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1998 31.03.1999
1 1 0 Zn [zinek] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 31.03.1999
1 1 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d/1M 01.01.1996 31.03.1999
1 1 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 31.03.1999
1 1 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 31.03.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Jičín
Bolzanova 292
50615 Jičín
Tel.: 0433/523558
 
E-mail: kla@ohsjicin.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Jičín
Bolzanova 292
50615 Jičín
Tel.: 0433/582315
 
E-mail: kla@ohsjicin.cz