Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: HJAGM
Identifikace ISKO: 1812
Lokalita: Jičín-Agro
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
OHS-Jičín
Bolzanova 36
50615 Jičín
Tel.: 0433/532688
 
E-mail: ohs@ohsjicin.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1991 28.02.2002
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.06.1991 31.03.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Jičín
Bolzanova 292
50615 Jičín
Tel.: 0433/523558
 
E-mail: kla@ohsjicin.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Jičín
Bolzanova 292
50615 Jičín
Tel.: 0433/582315
 
E-mail: kla@ohsjicin.cz