Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKSP
Identifikace ISKO: 1678
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 12 BaA [benzo[a]antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 Chry [chrysen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 BbF [benzo[b]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 BjF [benzo[j]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 BkF [benzo[k]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
1 1 12 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 A A N A R A 1d/3d 07.01.2015
2 2 0 Fen [fenantren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 A [antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 Flu [fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 Pyr [pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 BaA [benzo[a]antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 Chry [chrysen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 BbF [benzo[b]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 BkF [benzo[k]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
2 2 0 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1999 31.12.2014
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem
J. Černého 391
Hradec Králové
Tel.: 495 809 095
 
E-mail: ondrej.reznicek@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495 809 083
 
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem
J. Černého 391
Hradec Králové
Tel.: 495 809 095
 
E-mail: ondrej.reznicek@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495 809 083
 
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz