Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 07.09.2023 04:47 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKB0
Identifikace ISKO: 1540
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Data TK byla přesunuta od 9.12.2009 do 31.12.2010 z par 1 na par 0. Data PM10 byla přesunuta od 9.12.2009 do 12.8.2011 z par 1 na par 0. U Mn a Cu byla akreditace ukončena k 31.12.2010.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 7 V [vanad] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 7 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 10 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 7 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 7 Fe [železo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 7 Co [kobalt] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 10 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 10 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 10 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 7 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 7 Zn [zinek] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 10 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 10 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 7 Se [selen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 10 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 10 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 10 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 1 A N N N N N 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 10 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz