Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: GBLVA
Identifikace ISKO: 2447
Lokalita: Bratislava-Jeséniova
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Slovenský hydrometeorologický ústav

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
L1 D1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
L1 D1 0 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
L1 D1 0 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
L1 D1 0 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
L1 D1 0 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
L1 D1 0 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2020
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) SHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) SHMÚ

Tel.:
 
E-mail: