Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: ESVRM
Identifikace ISKO: 619
Lokalita: Svratouch
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET, EMEP
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
2 samostatné budky na travnaté ploše 5m od budovy. Budky byly po ukončení měření SO2 a NO2 odstraněny. PM10 - interval 1/6 paralelní měření .
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 55 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d 01.01.2005
L1 D1 55 PM₁₀ [částice PM10] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d 01.01.2005
L2 D2 3 SO₂ [oxid siřičitý] - THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 31.12.1999
L3 D3 3 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2000 31.12.2012
L1 D1 5 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.1997 31.10.2012
L2 D2 5 NOₓ [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 30.06.1997
L2 D2 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.1992 31.12.1993
L1 D1 55 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d/6d 01.01.2019 31.12.2019
L2 D2 3 SO₄²⁻ [síranové ionty] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1988 31.12.1998
L3 D3 3 SO₄²⁻ [síranové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2012
L2 D2 0 HNO₃ [kyselina dusičná] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1990 31.12.2001
L2 D2 0 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1990 31.12.2001
L2 D2 0 NH₄⁺ [amonné ionty ] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1990 31.12.2001
L2 D2 3 NH₃ [amoniak] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1992 31.12.2001
L3 D3 3 SNO₃ [suma dusičnanových iontů] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2002 31.12.2012
L2 D4 3 SNH₄ [suma amonných iontů] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2002 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 (L2) ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 3 (L3) ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatel dat č. 3 (D3) ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: daniel.hladky@chmi.cz
Dodavatel dat č. 4 (D4) ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 483
 
E-mail: irma.bartakova@chmi.cz