Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: ESTSM
Identifikace ISKO: 357
Lokalita: Svitavy-Sokolovská
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
V areálu dopravního hřiště, které je v blízkosti hlavní komunikace na Hradec Králové - Brno. Hřiště je na Z okraji města Svitavy.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 18.07.1991 31.05.1993
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 21.06.1990 30.06.1994
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 21.06.1990 30.09.1994
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí n. Orlicí
Tel.: 461 573 858
 
E-mail: jana.habalova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sidlem v Ústi n/L, Centrum hyg. laboratoří
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí n. Orlicí
Tel.: 461 573 858
 
E-mail: jana.habalova@zuova.cz