Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 26.05.2023 04:41 SELČ


Základní údaje
Kód: EHSTA
Identifikace ISKO: 1336
Lokalita: Hošťalovice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Stanice je umístěna na louce (rozloha cca 30ha) mezi lesy na severovýchodním okraji obce Hošťalovice, nejbližší domy jsou od stanice cca 500m. Vesnice zasahuje svým vlivem stanici při JZ a Z větru. Vliv elektrárny Chvaletice se na stanici projeví při SZ proudění - okolí ECH.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 63 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 65 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 65 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 65 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2006
1 1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2006
1 1 40 T10m [teplota 10m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2010
1 1 63 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1995 31.12.2005
1 1 65 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1995 31.12.2005
1 1 65 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1995 31.12.2005
1 1 65 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1995 31.12.2005
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.02.1996 20.08.2004
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1995 31.12.1995
1 1 0 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.02.1996 31.05.2001
1 1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.2001 31.12.2005
1 1 0 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.02.1996 31.05.2001
1 1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.2001 31.12.2005
1 1 0 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.02.1996 31.12.1998
1 1 0 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.2001 30.10.2004
1 1 0 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1999 31.10.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ORGREZ,a.s.-Zkušební labor. Most č.1179
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: jan.pomahac@orgrez.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ORGREZ,a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz