Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód: CCBTA
Identifikace ISKO: 1193
Lokalita: Čes. Budějovice-Třešň.
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.8.2018 do 31.12.21 se na základě smlouvy se ZÚ Ústí n. Labem stává dodavatelem dat ČHMÚ.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 98 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A A A 1h 01.01.2016
1 1 98 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A A A 1h 01.01.2016
1 1 98 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A A A 1h 01.01.2016
2 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
2 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 99 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 99 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 100 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
2 2 99 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
2 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 1 0 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 23.01.2004
2 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ-Ústí n/L, pracoviště České Budějovice
Schneiderova 32
37021 Č.Budějovice
Tel.: 387712263
 
E-mail: ivana.hrubcova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ústí n/L, pracoviště České Budějovice
L.B.Schneidera 32
370 21 České Budějovice
Tel.: 387 712 263
 
E-mail: ivana.hrubcova@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ 1se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz