Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 07.02.2021 03:24 SEČ


Základní údaje
Kód: BMOCA
Identifikace ISKO: 2067
Lokalita: Sivice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Českomoravský cement a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Tel.: 544 122 581
 
E-mail: lubor.laichman@cmcem.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 27 PM1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 27 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 27 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 46 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015 14.08.2018
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Českomoravský cement a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Tel.: 544 122 581
 
E-mail: lubor.laichman@cmcem.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Českomoravský cement a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov
Tel.: 544 122 581
 
E-mail: lubor.laichman@cmcem.cz