Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: BLNMT
Identifikace ISKO: 1370
Lokalita: Lednice na Moravě-HM
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v SPM
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je lokalizována na pozemku v areálu Mendelea. Jde o lokalitu na kraji obce (částečná zástavba a zemědělské pozemky). Odběr : 24hod, analýza kovů každý 6.den.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1997 31.05.1998
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/3d 01.06.1998 24.11.2002
1 1 0 Na [sodík] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Mg [hořčík] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Al [hliník] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Si [křemík] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 S [síra] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Cl [chlor] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 K [draslík] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Ca [vápník] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Ti [titan] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 V [vanad] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Cr [chrom] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Mn [mangan] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Fe [železo] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Ni [nikl] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Cu [měd] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Zn [zinek] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 As [arsen] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Se [selen] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Br⁻ [bromidové ionty] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Rb [rubidium] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Sr [stroncium] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
1 1 0 Pb [olovo] - XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 24.11.2002
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz