Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód: BKUCA
Identifikace ISKO: 1132
Lokalita: Kuchařovice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Areál meteorologické stanice Kuchařovice, vyvýšenina v rovinatém terénu. V rámci inovace SIS došlo ke změně přístrojů dne 23.2.2015. Od tohoto data je měření dočasně neakreditováno.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2022
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 10min 01.01.2022
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2022
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2022
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A N A 1h 01.01.2022
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2022
1 1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 04.11.2004
1 1 25 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2022
1 1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2022
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2022
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2022
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2022
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2022
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2022
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2022
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 23.09.2003
1 1 67 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.06.2016 31.12.2016
1 1 67 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.06.2016 31.12.2016
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.10.1995 23.09.2003
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 20.10.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz