Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: BBOKM
Identifikace ISKO: 601
Lokalita: Brno-Krasová ul.
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Tel.: 596 200 111
 
E-mail: podatelna@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Na okraji města mezi obytnou zástavbou.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1983 31.12.2003
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.06.2003 30.09.2007
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 12.04.1984 31.05.2003
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.2006 30.09.2007
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1983 30.04.2006
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Odd.faktorů prostředí
Gorkého 6
602 00 Brno
Tel.: 543 423 344
 
E-mail: david.marek@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Grokého 6
602 00 Brno
Tel.: 543 423 349
 
E-mail: martina.svobodova@zuova.cz