Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2024-05-16 05:10 CEST


Basic data
Code: BBNFA
Old ISKO number: 1129
Locality: Brno-Kroftova
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: EUROAIRNET
Administrator
CHMI - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas
Cover
Hot spot container (air-conditioned)
Note
Pozemek ČHMÚ, pob. Brno - dvorní trakt. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
L1 D1 0 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-09-30
L1 D1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-08-01 2003-09-30
L1 D1 0 SPM [suspended particulate matter] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ No No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 1994-07-31
L1 D1 0 WV [wind velocity] - ELMAG [electromagnetic method] m/s No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 T [temperature (unspecificated)] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-01 2003-09-30
L1 D1 0 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 No No 0 N N N N N N 30min 1997-01-19 2003-09-30
List of laboratories
Laboratory number 1 (L1) CHMI-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 (D1) CHMI-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz