Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: BBMSA
Identifikace ISKO: 1636
Lokalita: Brno-Svatoplukova
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
 
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
19.11.2007 došlo k výměně prachoměru. Prachoměr VEREWA F 703 s SPM sondou byl nahrazen prachoměrem GRIMM MODEL #180 pro měření PM10, PM2,5 a PM1. V 6/2013 modernizace vybavení MS novou přístrojovou technikou a čidly (mimo PM1, PM2,5, PM10 a p).
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
L1 D1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
L1 D1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
L1 D1 72 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 04.01.2022
L1 D1 27 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N A N 1h 01.12.2007
L1 D1 27 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N A N 1h 01.12.2007
L1 D1 27 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N A N 1h 01.12.2007
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007
L1 D1 157 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
L1 D1 86 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
L1 D1 86 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
L2 D1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 17.06.2013
L2 D1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 17.06.2013
L2 D1 54 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 54 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 54 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 17.06.2013
L2 D1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 17.11.2007
L2 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 37 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 0 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 34 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
L2 D1 34 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) RECOVERA FACILITY, a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 602 709 859
 
E-mail: jaroslav.appeltauer@veolia.com
Laboratoř č. 2 (L2) SUEZ Fasility a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602 712 289
 
E-mail: radek.jordan@suez.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) Statutární město Brno
Kounicova 67
601 67 Brno
Tel.: 542 174 558
 
E-mail: durnova.marketa@brno.cz