Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 14.01.2023 03:35 SEČ


Základní údaje
Kód: BBMRA
Identifikace ISKO: 1925
Lokalita: Brno-Arboretum
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
 
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
10.12.2009 odpojen prachoměr VEREWA F 703 - 15.12.2009 nahrazen prachoměrem MP101M (Environnement). Z důvodů neopravitelnosti analyzátorů dočasně pozastaveno měření NO-NO2-NOx (od 12/2010). CO (od 04/2011) a SO2 (od 12/2011). V rámci výzvy OPŽP žádáno o dotaci na nákup analyzátorů nových do všech MS provozovatele SMB.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 30.11.2011
1 1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 30.11.2011
1 1 54 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 22.11.2010
1 1 54 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 54 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 22.11.2010
1 1 54 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 54 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 22.11.2010
1 1 54 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 31.03.2011
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 23 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 23.10.2012
1 1 23 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 08.11.2000 31.12.2006
1 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 23.10.2012
1 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 15.12.2006 31.12.2006
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2005
1 1 37 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 23.10.2012
1 1 37 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 37 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 23.10.2012
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 23.10.2012
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2007 23.10.2012
1 1 34 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 34 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 23.10.2012
1 1 34 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
1 1 34 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 23.10.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 SUEZ Fasility a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602 712 289
 
E-mail: radek.jordan@suez.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz