Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: BBMLA
Identifikace ISKO: 1638
Lokalita: Brno-Lány
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
 
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
19.12.2008 stanice opětovně uvedena do plného provozu po požáru v roce 2007. V 6/2013 modernizace vybavení MS novou přístrojovou technikou a čidly (mimo PM1, PM2,5 a PM10), měření rozšířeno o O3.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 10min 01.01.2007
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
1 1 72 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.01.2007
1 1 158 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 27 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N A N 1h 13.01.2009
1 1 27 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N A N 1h 13.01.2009
1 1 27 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N A N 1h 12.12.2008
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2007
1 1 86 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
1 1 86 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2007
2 1 53 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 54 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 54 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 54 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2007 11.12.2008
2 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 26.09.2002 31.12.2006
2 1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 24.09.2002
2 1 37 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 37 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 34 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
2 1 34 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2006
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 RECOVERA FACILITY, a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 602 709 859
 
E-mail: jaroslav.appeltauer@veolia.com
Laboratoř č. 2 SUEZ Fasility a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602 712 289
 
E-mail: radek.jordan@suez.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Statutární město Brno
Kounicova 67
601 67 Brno
Tel.: 542 174 558
 
E-mail: durnova.marketa@brno.cz