Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: ASROV
Identifikace ISKO: 1654
Lokalita: Praha 10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Měření VOC
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
 
E-mail: bohumil.kotlik@szu.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 BZN [benzen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 TLN [toluen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 EBZN [etylbenzen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 XYs [xyleny-suma] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 STYR [styren] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 CM [chlormetan] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 TCM [trichlormetan] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 CLB [chlorbenzen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 DCLs [dichlorbenzeny - suma] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 TMBs [trimetylbenzeny - suma] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 DCM [dichlormetan] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 30.06.2006
1 1 0 CCl4 [chlorid uhličitý] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 TCL [trichloretylen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 TECE [tetrachloretylen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 TCE [trichloretan] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 FR11 [freon 11] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 FR12 [freon 12] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
1 1 0 FR113 [freon 113] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 05.06.1999 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 SZÚ-PAH a VOC
Šrobárova 48
100 42 Praha 10 - Vinohrady
Tel.: 267082270
 
E-mail: vera.vrbikova@szu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
 
E-mail: bohumil.kotlik@szu.cz