Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2024 08:09 SELČ


Základní údaje
Kód: ASROM
Identifikace ISKO: 457
Lokalita: Praha 10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
 
E-mail: bohumil.kotlik@szu.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkumné projekty, modely, verifikace apod.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Uprostřed areálu Státního zdravotního ústavu v otevřeném prostoru na travnaté ploše, 25m od nejbližší 2. patrové budovy. Areál je ve vilové čtvrti na jižním svahu, hranici tvoří od jihozápadu po sever vnější dopr. okruh Prahy. Od stanice vzdálený cca 500m.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 3 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] GRV [gravimetrie] - Ano Ne 0 A A A A N N 1d 01.01.2007
L1 D1 55 PM₁₀ [částice PM10] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] - Ano Ne 0 A A A A N N 1d 01.05.2001
L1 D1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] - Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1974 31.01.2006
L1 D1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie - trietanolaminová metoda] - Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.2004 31.12.2016
L1 D1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie - trietanolaminová metoda] - Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1984 31.01.2004
L1 D1 0 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korelační absorpční spektrometrie] - Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.08.1994 31.07.2014
L1 D1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] - Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.01.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) SZÚ-Praha 10
Šrobárova 48
10042 Praha 10-Vinohrady
Tel.: 267082523
 
E-mail: hana.hruskova@szu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
 
E-mail: bohumil.kotlik@szu.cz