Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.10.2023 04:38 SELČ


Základní údaje
Kód: ASMIA
Identifikace ISKO: 1459
Lokalita: Praha 5-Smíchov
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
30.11.2000 došlo k výměně prachoměru. Verewa F703V a sondy PM10 Kalman byly nahrazeny prachoměrem FH 62 I-R se sondami PM10 Andersen. 17.6.2004 došlo k výměně prachoměru FH62 I-R se soundou Andersen za prachoměr ESA MP101M se sondou PM10 Digitel. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.07.2008
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 10min 01.10.2004 31.07.2008
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 11.03.2021
1 1 19 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 11.03.2021
1 1 19 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 11.03.2021
1 1 19 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 20.12.1999 31.12.2003
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.12.2000 31.12.2003
1 1 25 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 07.01.2011 11.03.2021
1 1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004 11.03.2021
1 1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 30 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 29 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 30 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 30 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 12.07.2004 31.12.2009
1 1 29 EBZN [etylbenzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 30 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 30 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 29 OXY [o-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 29 MXY [m-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 29 PXY [p-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.10.2004 31.12.2012
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.10.2004 31.12.2012
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2012
1 1 35 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2006 31.12.2012
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2012
1 1 35 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2006 31.12.2012
1 1 37 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.08.2005 31.12.2009
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 17.02.2000 31.12.2003
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2010
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.08.2005 31.12.2012
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.08.2005 31.12.2012
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 17.02.2000 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz