Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 18.10.2022 04:47 SELČ


Základní údaje
Kód: ARER0
Identifikace ISKO: 1668
Lokalita: Praha 5-Řeporyje
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Ve školní zahradě.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 7 Cr [chrom] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2016
1 1 7 Mn [mangan] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2016
1 1 7 Ni [nikl] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2016
1 1 7 As [arsen] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2016
1 1 7 Cd [kadmium] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2016
1 1 7 Pb [olovo] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2016
2 2 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A N A 14d 05.01.2004 31.12.2015
2 2 0 Mn [mangan] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A N A 14d 05.01.2004 31.12.2015
2 2 0 Ni [nikl] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A N A 14d 05.01.2004 31.12.2015
2 2 0 Cu [měd] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2007
2 2 0 Zn [zinek] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2007
2 2 0 As [arsen] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A N A 14d 05.01.2004 31.12.2015
2 2 0 Cd [kadmium] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A N A 14d 05.01.2004 31.12.2015
2 2 0 Pb [olovo] LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N A A N A 14d 05.01.2004 31.12.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Fr. Kloze 2316
272 01 Kladno
Tel.: 312 292 173
 
E-mail: milos.majdl@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Ústí n. Labem
Fr. Kloze 2316
272 01 Kladno
Tel.: 312 292 173
 
E-mail: milos.majdl@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Usti n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
 
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz