Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: AMESM
Identifikace ISKO: 921
Lokalita: Praha 9-Měšická
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Nová zástavba - sídliště - sonda do zahrady.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1992 01.04.1994
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1992 01.04.1994
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.03.1992 01.04.1994
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Praha 9
Měšická 646
19000 Praha 9
Tel.: 883001/36,37
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Praha 9
Měšická 646
19000 Praha 9
Tel.: 883001/36,37
 
E-mail: