Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: ALIBM
Identifikace ISKO: 693
Lokalita: Praha 4-Libuš
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), kontejner (klimatizovaný), bez krytu
Poznámka
NO2-odběrové zařízení v kontejneru na travnaté ploše, odběr skleněným komínem na střeše kontejneru. SO2 + sumaNO3- + sumaNH4 - odběrové zařízení v budce, odběr pod venkovním krytem. 8.11.2005 bylo čerpadlo MARA - přístroj č.3 nahrazeno čerpadlem BETA - přístroj č.2.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 55 PM₁₀ [částice PM10] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d 01.01.2004
L2 D2 2 SO₂ [oxid siřičitý] - THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.1995
L2 D3 2 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2002 31.12.2010
L2 D2 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1987 31.12.1987
L2 D2 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1988 01.05.1992
L3 D4 5 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d 01.01.2004 08.06.2010
L3 D4 5 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.04.2003 31.10.2012
L2 D2 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 15.12.1987 31.12.1991
L2 D2 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1990 01.05.1992
L2 D2 5 NOₓ [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.1995
L2 D2 0 NOₓ [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1988 31.12.1990
L1 D1 0 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2005
L2 D2 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 1 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2004
L2 D5 50 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 1 N N N N N N 1d/2d 01.01.2005 31.12.2007
L2 D5 50 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 1 N N N N N N 1d/3d 01.01.2008 31.12.2009
L2 D2 0 SO₄²⁻ [síranové ionty] - XRF [rtg-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.1995
L2 D3 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2005 31.12.2010
L2 D2 0 HNO₃ [kyselina dusičná] - GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
L2 D2 0 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] - GRIES [spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
L2 D2 0 NH₄⁺ [amonné ionty ] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
L2 D2 2 NH₃ [amoniak] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2001
L2 D3 2 SNO₃ [suma dusičnanových iontů] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2002 31.12.2010
L2 D6 2 SNH₄ [suma amonných iontů] - FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2002 31.12.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 (L2) ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Laboratoř č. 3 (L3) ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 472 706 050
 
E-mail: petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatel dat č. 3 (D3) ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033480
 
E-mail: eva.chalupnickova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 4 (D4) ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 5 (D5) ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatel dat č. 6 (D6) ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 483
 
E-mail: irma.bartakova@chmi.cz