Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód: ALERA
Identifikace ISKO: 2245
Lokalita: Letiště Praha
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 10.11.2016
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 10.11.2016
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 10.11.2016
1 1 95 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A R A 1h 01.08.2019
1 1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.08.2019
1 1 67 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 10.11.2016
1 1 67 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 10.11.2016
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz