Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.04.2024 04:53 SELČ


Základní údaje
Kód: ALEG0
Identifikace ISKO: 1514
Lokalita: Praha 2-Legerova (hot spot)
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
Bezprostředně u komunikace s velmi hustým provozem.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 12 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 V [vanad] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Fe [železo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Cu [měd] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Se [selen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Sb [antimon] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Pb208/206 [poměr izotopů 208Pb/206Pb] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] number Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
1 1 12 Pb207/206 [poměr izotopů 207Pb/206Pb] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] number Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.2003 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 482
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz