Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: AALZK
Identifikace ISKO: 441
Lokalita: Praha 6-Alžírská
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZU se sidlem v Usti n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
 
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Sonda umístěna ve školní zahradě.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1996 28.02.1998
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.10.1973 31.12.1995
2 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.11.1992 31.12.2003
1 1 57 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 24.11.2004 31.12.2009
2 1 8 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/2d 22.11.2004 31.12.2012
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.03.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
 
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Usti n/L
Jasmínová 37
10600 Praha 10
Tel.: 724 095 366
 
E-mail: romana.polivkova@zuusti.cz