Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: 1LOBA
Identifikace ISKO: 2278
Lokalita: Wien-Lobau
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Magistrat der Stadt Wien
Dresdner Straße 45
1200 Wien
Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2018
1 1 0 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2018
1 1 0 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2018
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2018
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Magistrat der Stadt Wien
Dresdner Straße 45
1200 Wien
Tel.:
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Magistrat der Stadt Wien
Dresdner Straße 45
1200 Wien
Tel.:
 
E-mail: