Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ZZUB
Název: Zubří
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec (ZÚJ): Zubří
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 35.392" sš 18° 4´ 44.917" vd
Nadmořská výška: 340 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V areálu městské čistírny odpadních vod. Dobrá otevřená lokalita.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ZZUBA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.03.1994 Datum zániku: 03.04.2003

Mapa umístění lokality