Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ZZLL
Název: Zlín Lazy-OHS
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Obec (ZÚJ): Zlín
Klasifikace
Zkratka: B/U/RN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001 Zlín
Tel.: 577553290
 
E-mail: zuzlin@zuzlin.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 13´ 12.004" sš 17° 41´ 0.000" vd
Nadmořská výška: 300 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
SV část města, v zahradě u lesa nad vilovou částí města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ZZLLM Manuální měřicí program
inactive ZZLLT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1982 Datum zániku: 31.12.2003

Mapa umístění lokality