Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ZVMB
Název: Valašské Meziříčí - Obora II
Stát: Česká republika
Vlastník: Město Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec (ZÚJ): Valašské Meziříčí
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Obora II. 551/4
757 01 Valašské Meziříčí
Správce lokality, adresa
Switch s.r.o.
Purkyňova 1476/72
612 00 Brno
Tel.: 603 253 466
 
E-mail: jirka@kohoutek.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 28´ 57.996" sš 17° 58´ 10.102" vd
Nadmořská výška: 315 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice umístěna na zahradě rodinného domku.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ZVMBP Měření PAHs
inactive ZVMBV Měření VOC
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2011 Datum zániku: 31.12.2011

Mapa umístění lokality