Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 31.01.2021 03:22 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UVSE
Název: Všechlapy
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Obec (ZÚJ): Zabrušany
Klasifikace
Zkratka: B/R/AI-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;průmyslová
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 36´ 30.852" sš 13° 46´ 55.552" vd
Nadmořská výška: 216 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Otevřená volná krajina vedle vodní nádrže (na východní straně), mimo obec, ve vrcholové partii mírného svahu, v okolí travnaté plochy, nízký nálet, pole.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UVSEA Automatizovaný měřicí program
inactive UVSE0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:28.07.1992 Datum zániku:04.11.2004

Mapa umístění lokality