Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UVIT
Název: Vitčice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Veliká Ves
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 17´ 9.996" sš 13° 20´ 50.000" vd
Nadmořská výška: 297 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice je umístěna v objektu býv. St. statku, hospodářství Vitčice v SZ kraji intravilánu obce - vesnice Vitčice.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UVITM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:23.06.1995 Datum zániku:31.12.2003

Mapa umístění lokality