Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.05.2023 04:39 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: UVAL
Název: Valdek
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec (ZÚJ): Staré Křečany
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 58´ 30.036" sš 14° 30´ 46.764" vd
Nadmořská výška: 438 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V otevřené krajině, rovná, vyšší poloha, 60m od silnice, v okolí několik samot a pole. 12 m SV od sondy řada vzrostlých stromů.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UVALA Automatizovaný měřicí program
active UVALM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.04.1993 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality