Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UUTK
Název: Úštěk
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Úštěk
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Mírové nám. 83
411 45 Úštěk
Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem-OHL Litoměřice
Mírové nám. 35
41201 Litoměřice
Tel.: 477 751 510
 
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 35´ 3.882" sš 14° 20´ 33.136" vd
Nadmořská výška: 240 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V budově MÚ Úštěk, v přízemí, sonda je orientována na severozápad do náměstí s malým automobilovým provozem. Od 1.1.97 sonda ve 2.patře. Měření není od 1.1.2010 hrazeno z veřejných prostředků a tudíž data nejsou poskytována do databáze ISKO.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UUTKM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.09.1993 Datum zániku:31.12.2009

Mapa umístění lokality