Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UULP
Název: Ústí n.L.-Prokopa Diviše
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/U/RIC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;průmyslová;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Prokopa Diviše 1317/1
400 01 Ústí n. Labem
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 46.670" sš 14° 1´ 52.387" vd
Nadmořská výška: 145 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V areálu KHS, v předzahrádce do ulice Prokopa Diviše.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UULPM Manuální měřicí program
inactive UULPP Měření PAHs
inactive UULPZ Měření EC a OC v PM2.5
inactive UULP5 Měření těžkých kovů v PM2.5
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2012 Datum zániku:30.06.2014

Mapa umístění lokality