Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UULN
Název: Ústí n.L.-město
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Ústí nad Labem
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 38.966" sš 14° 2´ 23.852" vd
Nadmořská výška: 149 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Otevřené prostranství mezi budovami na rovině, okolo travnatá plocha místní komunikace (náměstí), parkoviště.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UULNA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:18.02.1992 Datum zániku:31.12.2004

Mapa umístění lokality