Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: UTUS
Název: Tušimice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Kadaň
Klasifikace
Zkratka: B/R/IA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Meteorolog. observatoř Tušimice
432 01 Kadaň
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 35.713" sš 13° 19´ 39.441" vd
Nadmořská výška: 322 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na volném travnatém pozemku Meteorologické observatoře ČHMÚ - otevřená krajina v rovině mimo zástavbu. V okolí, několik domků, chaty, pole, průmyslové plochy, výsypky, doly. Silnice v okolí: 50 m od silnice 586, frekventovanější (č. 7 a 13) 7 – 8 km. Významný zdroj znečištění: Elektrárna Tušimice (1 km) a doly Tušimice (od 2 km do 8km – od SZ po V) Na stanici převažuje výrazné západní proudění.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active UTUSA Automatizovaný měřicí program
inactive UTUSd Měření pasivními dosimetry
active UTUSD Měření aktivními samplery
inactive UTUSM Manuální měřicí program
active UTUSP Měření PAHs
active UTUS0 Měření těžkých kovů v PM10
active UTUS9 Měření distribuce počtu částic - FIDAS
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.11.1968 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality