Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UTEZ
Název: Teplice-ZÚ
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Obec (ZÚJ): Teplice
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v ÚL-obl.prac.Teplice
Wolkerova 3/1376
41501 Teplice v Č.
Tel.: 477751740
 
E-mail: ivan.benes@zuusti.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 38´ 43.732" sš 13° 49´ 59.209" vd
Nadmořská výška: 230 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Měření a odběry jsou prováděny z podkrovní místnosti budovy ZÚ ve výšce cca 12 m nad terénem, budova je situována v centrální části města, ve vzdálenosti cca 50m od jedné z hlavních městských komunikací. Měření není od 1.1.2010 hrazeno z veřejných prostředků a tudíž data nejsou poskytována do databáze ISKO.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UTEZH Měření POPs pro účely projektů
inactive UTEZK Kombinované měření
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1970 Datum zániku:31.12.2009

Mapa umístění lokality