Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UTEM
Název: Teplice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Obec (ZÚJ): Teplice
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Dlouhá
Teplice
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 38´ 21.389" sš 13° 49´ 29.862" vd
Nadmořská výška: 225 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: vícepodlažní. zástavba (sídliště)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V centru města na volné rovinnaté část. zatravněné ploše, mimo přímé ovlivnění dopravou, v okolí (50-120m) budovy, V-směrem park.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UTEMA Automatizovaný měřicí program
inactive UTEMP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:11.03.1992 Datum zániku:27.03.2008

Mapa umístění lokality