Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: USMO
Název: Smolnice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Obec (ZÚJ): Smolnice
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Smolnice 181
439 03 p. Chlumčany u Loun
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 18´ 31.775" sš 13° 51´ 22.053" vd
Nadmořská výška: 345 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Okraj obce v budce ČO na zahradě, v okolí pole. Nový typ měřící budky od roku 1995.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive USMOM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1982 Datum zániku:31.12.2010

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality