Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UPRN
Název: Přísečnice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Kryštofovy Hamry
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 29´ 22.949" sš 13° 8´ 8.734" vd
Nadmořská výška: 740 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Na břehu údolní vodní nádrže, široké otevřené údolí (začátek údolí), budka ČO. Nový typ měřící budky od roku 1995.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UPRNM Manuální měřicí program
inactive UPRNT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1969 Datum zániku:31.03.2003

Mapa umístění lokality